×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/www.wzps.pl/puck/images/stories/icon/pdf.gif'
Lack of access rights - File 'http:/www.wzps.pl/puck/images/stories/icon/word.gif'

Zarządzenie Nr 2/11 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie

 

 

  TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA - Załącznik do uchwały Nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia27.09.2010r.

 

  Zmiany w Regulaminie Pracy - Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/08 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie 

 

 
 
 
 

Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych