×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/www.wzps.pl/leba/images/stories/icon/pdf.gif'

KDRW dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( DZ. U. z 2017r. poz. 1832, z późn. zm ) - od tego dnia o przyznane Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

 

 

Pobierz nowe wnioski: 

   Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

   Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodziniezastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

   Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

   Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

 

KDR

  Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Od 16 czerwca rodziny z minimum trójką dzieci będą mogły składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej do zniżek.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w sekretariacie MOPS Łeba oraz na stronie internetowej ośrodka.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania. Rodziny będą mogły składać wnioski o wydanie karty od 16 czerwca 2014 r.

Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod uwagę. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub – w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia.

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny