Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zaprasza mieszkańców Gminy Łeba do udziału w partnerskim projekcie pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Planowany okres realizacji całego projektu: kwiecień 2016 – październik 2018 r. III edycja: styczeń 2018r.  do 31 października 2018r.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będzie wydawana żywność: w każdy wtorek w godzinach 12:00 - 14:00. Szczegóły w pliku pdf poniżej.

ogłoszenie dotyczące pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Jesteś osobą :

- w wieku od 18 do 29 lat,

- nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo) 

- nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Oferujemy:

- bezpłatny udział w szkoleniu,

- indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne

- grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,

- płatny staż 997 zl netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zaprasza mieszkańców Gminy Łeba do udziału w II ETAPIE partnerskiego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji całego projektu: listopad 2016 – październik 2018 r.