W dniu 22 czerwca 2017r. w czwartek nad jeziorem Sarbsko w Nowęcinie odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Wszyscy uczestnicy ( 3M i 3 K ) oraz ich opiekunowie merytoryczni, wspólnie przygotowali ognisko, nakrywali do stołu. Zespołowa praca i podział zadań sprawił, że każdy czuł się odpowiedzialny za to aby piknik udał się jak najlepiej. Pogoda w tym dniu była słoneczna co sprawiło, że wszyscy dobrze się bawili.

W dniu 31 maja 2017 minął termin składania ofert na  świadczenie usług społecznych - warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Otwarcie ofert nasąpiło 31.05.2017r. o godz. 12:00.

Protokół otwarcia ofert

Świadczenie usług psychologicznych - warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste – sesje grupowe, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Formularz ofertowy

W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej) oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

 

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu
w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz kursów i staży.