Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zaprasza mieszkańców Gminy Łeba do udziału w partnerskim projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu PSONI pełni rolę Inkubatora Innowacji Społecznych, którego zadaniem jest wyszukanie potencjalnych innowatorów w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami, dotarcie do nich, oraz zachęcenie do udziału w projekcie a także udzielenie im wsparcia merytorycznego i organizacyjno-technicznego.

W dniach od 23 sierpnia do dnia 26 sierpnia w ramach projektu pn.” Aktywizacja-społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, odbyły się warsztaty pt. „Dlaczego warto być wolontariuszem”, połączone z akcją wolontarystyczną skierowaną dla rodzin, a w szczególności dla dzieci.

Cykl spotkań poprowadziła specjalistka ds. wolontariatu i animacji społecznej Pani Magdalena Pipka. Podczas dwóch pierwszych dni warsztatów uczestnicy projektu zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu.

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie!

Projekt partnerski pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.