ZESPÓŁ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w ramach ogólnopolskiej kampanii 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

zaprasza  na  spotkania  z członkami zespołu, psychologiem, policjantem, kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym  

Celem spotkań jest:
- profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
- poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne , medyczne dla kobiet doznających przemocy domowej
-  rozpowszechnianie wiedzy na temat   zjawiska problemu przemocy wobec kobiet  w  rodzinach
- wsparcie dla  kobiet doświadczających przemocy w środowisku lokalnym
-  wskazywanie  możliwości  działań pomocowych  dla  świadków przemocy wobec kobiet

 

SPOTKANIA odbędą się w Bibliotece Miejskiej w Łebie ul. 11 Listopada 5 a
     
w  listopadzie 20222   
28.XI.2022  od godziny 16.00 do 18.00
29.XI.2022  od godziny 16.00 do 18.00
   
w grudniu 2022
05.XII. 2022  od godziny 16.00 do 18.00
06.XII. 2022  od godziny 16.00 do 18.00
 
Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców  do  przyłączenia się do ogólnopolskiej kampanii   16 DNI  PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET  i  udziału w spotkaniach 
 

 

dodatek
węglowy