W dniu 31 maja 2017 minął termin składania ofert na  świadczenie usług społecznych - warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Otwarcie ofert nasąpiło 31.05.2017r. o godz. 12:00.

Protokół otwarcia ofert