Świadczenie usług psychologicznych - warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste – sesje grupowe, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Formularz ofertowy