KDRW dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( DZ. U. z 2017r. poz. 1832, z późn. zm ) - od tego dnia o przyznane Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

 

 

Pobierz nowe wnioski: 

   Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

   Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodziniezastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

   Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

   Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych