Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne, którego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, działający w imieniu Gminy Miejskiej Łeba.

 

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2024 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024. Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024 r. o naborze partnera do projektu "Bo liczy się człowiek" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2024 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024. głoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024 r. o naborze partnera do projektu "Bo liczy się człowiek" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024 r. o naborze partnera do projektu „Bo liczy się człowiek” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne Formularz Oferty

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024 r. o naborze partnera do projektu „Bo liczy się człowiek” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne Formularz Oferty

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024 roku o naborze partnera do projektu "Bo liczy się człowiek" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne. Karta oceny

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie z dnia 20 marca 2024 roku o naborze partnera do projektu "Bo liczy się człowiek" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne. Karta oceny