Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe horyzonty" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ustalił III profil pomocy.


Okres realizacji Programu: 01 luty 2019 -31 grudzień 2019
Budżet Programu: 35 000,00 zł