Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zawiadamia, że na czas modernizacji obiektu Ośrodka  tj. do 31.10.2018r. -  biura  Ośrodka znajdują się w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie przy ul. Kościuszki 90.
 
Telefony do Ośrodka takie jak do Urzędu Miejskiego w Łebie tj.  59 8661525  lub 59 8661513

Pracownicy
 

wew. 21 –  nr bezpośredni 59 306 7121

wew.22 –   nr bezpośredni 59 306 7122

tel komórkowy – pracownicy 515 311 345
Kierownik / Główna Księgowa
 

Centrala tel. 59 8661525 lub 59 8661513

wew. 36 - tel. bezpośredni - 59 306 7136

tel. komórkowy - kierownik 515 311 686

 

W dniu 26 luty 2017r. w Gospodarstwie i Stadninie Koni Maciukiewicz w Nowęcinie, odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie merytoryczni. Na początek odbył się panel edukacyjny, na którym Koniuszy oraz Instruktorzy jazdy konnej oprowadzili uczestników po stajni, opowiadali o rasach koni, rodzajach siodeł, pielęgnacji koni oraz rodzajach sportów z udziałem tych zwierząt. Każdy z nas mógł doświadczyć kontaktu osobistego z koniem poprzez dotyk oraz poprzez jazdę w siodle na krytej ujeżdżalni.

Dla prawie wszystkich było to nowe nieznane dotąd doświadczenie. Trzeba było przełamać swoje bariery i zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Przy fachowym wsparciu Instruktorów jazdy, wszyscy skorzystali z tej formy rekreacji. Po tej części spotkania, która wymagała nieco wysiłku, skupienia i uwagi nieco zmęczeni wszyscy udali się na ciepłą zupę i pieczone kiełbaski. Jeszcze długo rozmawialiśmy o wrażeniach z tej nowej przygody. Uczestnicy projektu bardzo żywo wypowiadali się na temat nowych emocjonalnych i fizycznych przeżyć, poza tym był to czas na oderwanie się od codziennych zajęć. Pomimo niekorzystnej pogody w tym dniu, spotkanie było bardzo udane.