Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Projekt, Praca, Powrót – III P” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ustalił III profil pomocy.

 

Okres realizacji Programu: 01 luty 2017 – 31 grudzień 2017

 

Budżet Programu: 102 000,00 zł