Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zawiadamia, że na czas modernizacji obiektu Ośrodka  tj. do 31.10.2018r. -  biura  Ośrodka znajdują się w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie przy ul. Kościuszki 90.
 
Telefony do Ośrodka takie jak do Urzędu Miejskiego w Łebie tj.  59 8661525  lub 59 8661513

Pracownicy
 

wew. 21 –  nr bezpośredni 59 306 7121

wew.22 –   nr bezpośredni 59 306 7122

tel komórkowy – pracownicy 515 311 345
Kierownik / Główna Księgowa
 

Centrala tel. 59 8661525 lub 59 8661513

wew. 36 - tel. bezpośredni - 59 306 7136

tel. komórkowy - kierownik 515 311 686

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych ( poradnictwo psychologiczne indywidualne) w wymiarze 4 godzin dla każdego z 2 uczestników/ uczestniczek projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Szczegóły w załączniku pdf.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy formularz ofertowy do ogłoszenia 2.pdf (dodano 29.12.2016)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy ogłoszenie nr 2.pdf (dodano 29.12.2016)