Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych ( poradnictwo psychologiczne indywidualne) w wymiarze 4 godzin dla każdego z 2 uczestników/ uczestniczek projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Szczegóły w załączniku pdf.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy formularz ofertowy do ogłoszenia 2.pdf (dodano 29.12.2016)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy ogłoszenie nr 2.pdf (dodano 29.12.2016)