OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI - Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych ( warsztaty psychologiczne kształtujące umiejętności osobiste ) dla 6 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Szczegóły w załącznikach pdf.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy formularz ofertowy NN.pdf (dodano 29.12.2016)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy ogłoszenie o zamówieniu 6.1.2 (1).pdf (dodano 29.12.2016)