Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zawiadamia, że na czas modernizacji obiektu Ośrodka  tj. do 31.10.2018r. -  biura  Ośrodka znajdują się w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie przy ul. Kościuszki 90.
 
Telefony do Ośrodka takie jak do Urzędu Miejskiego w Łebie tj.  59 8661525  lub 59 8661513

Pracownicy
 

wew. 21 –  nr bezpośredni 59 306 7121

wew.22 –   nr bezpośredni 59 306 7122

tel komórkowy – pracownicy 515 311 345
Kierownik / Główna Księgowa
 

Centrala tel. 59 8661525 lub 59 8661513

wew. 36 - tel. bezpośredni - 59 306 7136

tel. komórkowy - kierownik 515 311 686

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI - Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych ( warsztaty psychologiczne kształtujące umiejętności osobiste ) dla 6 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. Szczegóły w załącznikach pdf.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy formularz ofertowy NN.pdf (dodano 29.12.2016)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr MOPS.252.1.2016 - formularz ofertowy ogłoszenie o zamówieniu 6.1.2 (1).pdf (dodano 29.12.2016)